Servicekaart Ondernemer

Doorlopende Dienstverlening Ondernemer 2020 Module
Bedrijf - Werknemer - DGA
Module
Arbeidsongeschiktheid
Beheer Service Beheer Service
Persoonlijk contact
Informatieservice algemeen
Nieuwsbrief
Administratief beheer
Schadeservice
Mutaties arbeidsongeschiktheidsverzekering
Mutaties schadeverzekeringen / werknemersverzekeringen / pensioen
Advies en bemiddeling schadeverzekeringen / werknemersverzekeringen / pensioen
Jaarlijks onderhoudsgesprek (inclusief actualiseren risico-inventarisatie)
Informatie bestaande producten
Korting uurtarief financieel advies 10% 10%
Servicevergoeding ondernemer per maand Provisie Maatwerk € 10,91 € 32,74
Overige diensten Tarieven
Oriëntatie / intakegesprek gratis
Risico-inventarisatie, analyse en advies voor bedrijf / ondernemer € 125 per uur
Financieel advies en bemiddeling € 125 per uur
Vervaardigen / update Financiële Foto € 125 per uur
Pensioenadvies en -bemiddeling DGA / werknemers € 150 per uur
Hypotheekadvies en -bemiddeling ondernemer € 2.995 - € 3.750
Openen rekening: (bank)spaar/belegging € 175
Afsluiten verzekering: overlijdensrisico/kapitaal/lijfrente/arbeidsongeschiktheid € 250
Vermogensregie maatwerk