Werknemer met slapend dienstverband, beëindig arbeidsovereenkomst

Gepubliceerd: 20-12-2019

Werknemer met slapend dienstverband?
Beëindig voor 30 december 2019 de arbeidsovereenkomst!

Wanneer je een medewerker in dienst hebt die langer dan twee jaar ziek is, is er sprake van een 'slapend dienstverband'. Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over deze arbeidsovereenkomsten. Op basis van deze uitspraak adviseren wij werkgevers deze arbeidsovereenkomsten nog voor het einde van 2019 te beëindigen.
Volgend jaar verandert namelijk de maatstaf voor de compensatie. De kans is groot dat het een werkgever daardoor volgend jaar meer kost om een arbeidscontract met een zieke werknemer te beëindigen.

Langdurig zieke werknemer in dienst?
Heb je een langdurig zieke werknemer in dienst, is de loondoorbetalingsplicht geëindigd en zijn er geen re-integratiemogelijkheden binnen het bedrijf? Dan kan een werknemer verlangen dat je de arbeidsovereenkomst beëindigt en de wettelijke transitievergoeding betaalt. Als werkgever kan je dit ook zelf aan de werknemer aanbieden.

Belangrijk om te weten
• De Regeling Compensatie Transitievergoeding maakt het voor werkgevers mogelijk om compensatie aan te vragen voor de betaalde transitievergoeding. De werkgever kan hiervoor vanaf 1 april 2020 t/m 30 september 2020 een verzoek indienen bij het UWV. Meer informatie over welke informatie hiervoor aangeleverd moet worden, staat op de website van Rijksoverheid en het UWV.
• Is een werknemer langer dan tien jaar in dienst, dan adviseren wij werkgevers om zelf het initiatief te nemen om de arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer uiterlijk 30 december 2019 te beëindigen. De hierboven genoemde compensatieregeling is nu gunstiger dan wanneer de arbeidsovereenkomst pas in 2020 wordt beëindigd.
• Wacht de werkgever toch tot 2020 met het beëindigen van de overeenkomst? Dan loopt hij/zij het risico dat er enerzijds een hogere vergoeding betaald moet worden (volgens de regels tot 1 januari 2020). Anderzijds kan de werkgever een lagere compensatie krijgen, omdat wordt uitgegaan van de hoogte van de transitievergoeding berekend volgens de regels vanaf 1 januari 2020. Het verschil kan vooral fors oplopen als de werknemer langer dan 10 jaar in dienst is en ouder is dan 50 jaar.
Beëindigingsovereenkomst
Als je alles dit jaar nog wil regelen, is het van belang dat je de werknemer een beëindigingsovereenkomst aanbiedt met als uiterlijke beëindigingsdatum 30 december 2019.

Meer weten?
Meer weten over de uitspraak van de Hoge Raad? Kijk dan op Arag. Hier lees je ook wat dit betekent voor werknemers. Je kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen. Wij helpen je graag verder!