Mariagoret uit Kenia studeert in maart af!

Gepubliceerd: 09-03-2021

Mariagoret uit Kenia studeert in maart af!

In maart studeert ons weesmeisje Mariagoret af van Kingwede Girls. Super trots zijn wij op haar! Zij heeft dan 4 jaar gestudeerd en klaar om een nieuwe stap te zetten. Mariagoret, heel veel geluk en succes, op naar een mooie toekomst!

Kerstgroeten van Mariagoret uit Kenia

In januari gaat ons weesmeisje Mariagoret naar form 3 van Kingwede Girls. Wij zijn super trots op haar en wensen Mariagoret een gezond, gelukkig en leerzaam 2019.

Een kijkje nemen bij de Kingwede Girls in Kenia? Bekijk de Facebookpagina.

Eerder gepubliceerd 14/04/2017

Hier is zij dan, Mariagoret uit Kenia

Mariagoret is een weesmeisje uit Kenia. In februari 2017 is zij begonnen aan haar 4-jarige opleiding, mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage. Zij heeft ons deze brief geschreven. Heel veel succes Mariagoret!

Eerder gepubliceerd 16/12/2016

Meisjesdroom in Kenia
Leef je droom is lastig als je een weesmeisje in Kenia bent. Toch droomt zij ooit te ontsnappen aan misbruik of uithuwelijking. Niet meer bang zijn voor malaria en aids. Alleen op school kan zij de basis leggen voor een zelfstandig leven en toekomst. Wij sponsoren de opleiding van een weesmeisje en hopen dat ook haar droom uitkomt.

Like ons op Facebook
Like ons op Facebook. Deel onze pagina. Bij meer dan 250 likes sponsoren wij de opleiding van nog een weesmeisje in Kenia.
Zelf een opleiding voor een weesmeisje sponsoren?

Kijk voor meer informatie:
VDT sponsor een weesmeisje
Facebook Renaud en Wolf

Van kansloos naar kansrijk. Het VDT biedt middelbaar onderwijs aan weesmeisjes. Onze internaten zorgen voor een veilige leef- en leeromgeving met toekomstperspectief.

In een land als Kenia waar jaarlijks veel mensen overlijden als gevolg van o.a. aids en malaria, leven grote aantallen weeskinderen. Deze kunnen door armoede vaak niet door familie worden opgevangen en al helemaal geen goede scholing krijgen. Traditiegetrouw hebben jongens in deze cultuur vele streepjes voor, terwijl meisjes op de maatschappelijke ladder vaak niet verder komen dan het moederschap (gewenst of ongewenst) op jonge leeftijd. Een weesmeisje krijgt geen scholing , wordt vaak misbruikt en te jong uitgehuwelijkt en wordt altijd als ballast gezien. Weesmeisjes zijn de meest kwetsbare groep in Kenia.
Wat houdt dit project in?

Het VDT heeft 4 internaten gebouwd waar meer dan 2000 meisjes op hoog niveau onderwijs krijgen.

Naast middelbare scholing wordt aandacht besteed aan de geestelijke ontwikkeling van de kinderen. Veel meisjes zijn getraumatiseerd door ervaringen in hun vroege jeugd. Opvang door onderwijzend personeel en vooral de matrones is hierbij van primair belang. Onderdeel hierbij is aandacht voor assertiviteitstraining, family planning en aidspreventie.

Het is ons doel om weesmeisjes d.m.v. goede scholing in een veilige omgeving gereed te maken voor hun toekomst als zelfstandige, zelfbewuste en middelbaar opgeleide vrouw.
Wat doet het VDT?

  • School- en internaatkosten, zoals boeken en schooluniform, worden betaald.
  • Continue begeleiding door onze Keniaanse medewerksters ter plaatse.
  • De leerlingen krijgen medische-, tandheelkundige- en oogheelkundige verzorging.
  • Het niveau van het onderwijs wordt bewaakt. Door goede samenwerking tussen de internaten wordt voortdurend gekeken hoe dit niveau verbeterd kan worden. Het motiveren en het bevorderen van de betrokkenheid van de (lokale)leerkrachten is daarbij van groot belang. D.m.v. een kleine financiële bijdrage van de leerlingen worden extra leerkrachten aangesteld.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op via: info@vdt.nl