Belastingvrij schenken in 2023

Gepubliceerd: 07-07-2023

Ben jij in de positie om geld te schenken aan kinderen, andere familieleden of derden? Dan is het goed om te weten wat je in 2023 belastingvrij mag schenken.

Schenken is leuk voor de ontvanger, maar ook voor degene die schenkt! Niet alleen omdat het fijn is een ander te kunnen helpen, maar ook vanwege de belastingvoordelen. Over het geld dat je schenkt hoef je geen jaarlijkse vermogensbelasting te betalen. Ook verklein je je vermogen zodat erfgenamen minder erfbelasting hoeven te betalen. Blijf je binnen de vrijstelling, dan hoeft de ontvanger van de schenking er geen belasting over te betalen.

Wil je je kinderen een financieel steuntje in de rug geven? Je mag in 2023 aan elk van je kinderen (ook stiefkinderen en pleegkinderen) maximaal € 6.035 belastingvrij schenken. Dit is een jaarlijkse vrijstelling, de bedragen worden elk jaar opnieuw vastgesteld. Voor andere personen (bijvoorbeeld andere familie, maar ook derden) ligt die grens in 2023 op € 2.418.

Naast de jaarlijkse vrijstelling is er een eenmalige vrijstelling. Hier geldt wel een leeftijdsgrens. De ontvanger moet op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar zijn óf een partner hebben tussen de 18 en 40 jaar. Het gaat hierbij om drie bestedingsdoelen:

  • een eigen woning (aankoop of verbouwing)
  • een dure studie
  • een vrij besteedbaar bedrag.

Deze drie doelen gelden voor schenkingen die ouders aan hun kinderen doen.

Het is in 2023 nog mogelijk om als ‘derde’ een eenmalige belastingvrije schenking te doen, maar dan moet het bestedingsdoel de eigen woning zijn. Opa en oma mogen dus wel een belastingvrije schenking doen voor de eigen woning, maar niet voor een studie. De maximale bedragen voor de eigen woning en het vrije bestedingsdoel zijn € 28.947. Het maximale te schenken bedrag voor de dure studie ligt op € 60.298.