Aanpassingen bij Renaud en Wolf in verband met richtlijnen bestrijden coronavirus

Gepubliceerd: 18-03-2020

Aanpassingen bij Renaud en Wolf in verband met richtlijnen bestrijden coronavirus

Ook wij dragen graag bij aan de oproep van de overheid om fysieke contacten zo veel mogelijk te voorkomen. Een deel van onze medewerkers werkt vanuit huis. Waar mogelijk proberen wij de contacten per mail of telefoon uit te voeren.

We willen je vragen een bezoek aan ons kantoor, zonder afspraak, te beperken. Voor het afgeven van stukken kan je onze brievenbus gebruiken. Uiteraard kan je ons bij schade en andere calamiteiten bereiken en zullen wij jouw belangen zo goed mogelijk behartigen. Doordat niet alle collega’s fysiek aanwezig zijn kan de afhandeling van vragen soms iets langer duren. Wij proberen dit uiteraard tot een minimum te beperken.

We hopen dat je begrip hebt voor de door ons genomen maatregelen. Heb je vragen of opmerkingen, laat ons dit dan weten.